Το σχολείο μας.

Το σχολείο μας βρίσκεται 25 χμ. από την Κομοτηνή, στα περίφημα Θρακικά Μετέωρα.